Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla grzałek H+ i H+h wchodzących w skład systemu Home+.”, w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 666000,00   PLN              Wkład Unii Europejskiej : 429450,00 PLN

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa beneficjenta przez wdrożenie znacząco ulepszonego produktu spełniającego potrzeby klienta i zgodnego z trendami w branży grzewczej.

Rezultatem realizacji projektu będzie uzupełnienie i uniwersalizację istniejących elementów grzejnych oraz stworzenie nowych  funkcjonalności  co umożliwi bardziej ekologiczne i efektywne ekonomicznie zarządzanie energią cieplną w budynkach i pomieszczeniach.

Beneficjent: HEAT-POL SP.ZO.O. SP.K